DSÖ İRTİBAT OFİSİ ÜLKE OFİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR
04.03.2011
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye irtibat ofisi, ülke ofisine dönüşüyor.

DSÖ Ülke Ofisi Kurulmasına ilişkin 2008 yılında Kopenhag’da imzalanan anlaşma TBMM’de onaylanarak yürürlüğe girdi. Anlaşmaya göre mevcut irtibat ofisinin ülke ofisine dönüştürülmesine karar verildi.
SAĞLIK PERSONELİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI SONUÇLARI YAYINLANDI
01.03.2011
Kamuda görev alan sağlık personelinin Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ilgili görüşlerini ve motivasyon, iş doyumu, bağlılık tutumlarını etkileyen etmenleri ortaya çıkarmak üzere gerçekleştirilen ve önemli bulgular içeren araştırma sonuçları açıklandı.
TÜSİAD'TAN 'SAĞLIKTA İNNOVASYON' ARAŞTIRMASI
28.02.2011

TÜSİAD Sağlık Çalışma Grubu’nun girişimiyle, Brüksel’de yerleşik Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi (CEPS – The Centre for European Policy Studies) tarafından ”sağlıkta inovasyon” temalı bir araştırma yürütüldü.
CEP TELEFONLARININ BEYİN FAALİYETLERİNİ DEĞİŞTİRDİĞİ BELİRLENDİ
24.02.2011

Cep telefonunun 50 dakika aktif olmasının, beynin telefon anteninin hizasındaki bölgesinde glükoz kullanımını arttırdığını belirleyen araştırmacılar, ancak bu fizyolojik etkinin sağlık üzerindeki sonuçlarının henüz bilinmediğini belirttiler.

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERİN ÖDEME SİSTEMİ DEĞİŞİYOR
23.02.2011


Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde ödeme sistemi değiştirildi. TİG (Teşhisle İlgili Gruplar) sistemi olarak adlandırılan yeni ödeme yöntemi 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak.

Yeni sistemde, bugüne kadar MEDULA kayıtlarına göre düzenlenmiş faturalar üzerinden yapılan ödemelerin yerini tümü entegre duruma getirilmiş olan hastane kayıtları alacak.
TOPLAM SAĞLIK HARCAMASI GSYH'NIN % 6.1
22.02.2011

Türkiye'nin toplam sağlık harcaması 2008 yılında 57 milyar 740 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. 2008 yılında gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 6.1'ini oluşturan toplam sağlık harcamasının yüzde 73'ü kamu tarafından karşılandı.
TAM GÜN YASASINA NEŞTER
22.02.2011


Tam Gün Yasası’na neşter vuruluyor. Uygulama ile ortaya çıkan 400 milyon liralık gelir kaybını devlet karşılayacak
HASTALAR HİZMET KALİTESİNİ ŞİKAYET ETTİ
22.02.2011

2010 yılında 300 binden fazla sağlık çalışanının hizmet içi eğitim aldığı hasta hakları konusunda en fazla başvuru sırasıyla, ''Hizmetten genel olarak faydalanamama'', ''Saygınlık ve rahatlık görememe'' ile ''Bilgilendirilmeme'' konularında yapıldı.
HASTA GÜVENLİĞİ İÇİN KÜRESEL MÜCADELE
22.10.2010
Hasta güvenliğinde iyileşme sağlanması hastaların karşılaşabilecekleri risklerin azaltılmasına yönelik dikkatli Bir sekilde tasarlanmış programlara ihtiyaç vardir. Tıbbi yanlış uygulamaların önlenmesi, Tıbbi yanlış uygulamaların raporlanması, Tıbbi yanlış Uygulama sonucu ortaya çıkan yan etkilerin önlenmesi, Hasta ve yapılan Tedavi üzerindeki olumsuz etkilerinin (Tıbbi, Sosyal, Ekonomik, psikolojik) HIZLI Bir sekilde giderilmesi ve gelecekte hastaların başına gelmesi muhtemel sorunların en aza indirilmesi Çalışmaları icin tamamlayıcı eylemlere gereksinim bulunmaktadır.
HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
20.07.2010
Kamuoyunda Tam Gün Yasası olarak bilinene Kanunu'un iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen maddeler arasında, 'Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası primlerinin yarınısın doktorlar tarafından karşılanması' hükmü de yer alıyordu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Ana Sayfa | www.suleymandemirel.com.tr | İletişim |
Aktif Ziyaretçi:7 Bugün Gelen: 182 Toplam Ziyaretçi: 648597
Tasarım ve Uygulama: Bey Bilgisayar