SOSYAL REHABİLİTASYON PROGRAMLARININ İÇERİĞİ
02.11.2009
Sosyal rehabilitasyon programları, hizmet sunduğu alanlar ve gruplar için toplumsal yaşamda hayati bir boşluğu dolduran ve toplumsal yaşamın temel becerileri üzerine oluşturulmuş etkileyici ve didaktik programlardan oluşmaktadır.
SOSYAL REHABİLİTASYON PROGRAMLARININ AMACI, KONUSU, KAPSAMI VE ÖNEMİ
27.10.2009
Sosyal rehabilitasyon programlarına katılanlar kendilerini “hasta” olarak değil “birey” olarak görmektedirler.
HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ NASIL OLUŞTURULABİLİR?
19.10.2009
Hasta güvenliği kültürünün oluşması ve gelişmesi adına ümitlenmemize katkıda bulunan bazı gelişmeler de bulunmaktadır.
HASTA GÜVENLİĞİ NEDİR?
19.10.2009
Hasta güvenliği konusu sadece istatistiksel bir konu değildir; gerçek insanlara, hastalara ve ailelere zarar veren ve bazen bu zararı gören insanlar arasından yaşamını kaybetmelerine yol açan çok ciddi bir konudur. Bu nedenle de herkesin üzerinde önemle durması gerekmektedir.
SAĞLIK PERSONELİNİN SÜREKLİ EĞİTİMİ
11.10.2009
Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları Rehberinin uygulanmaya başlanması ile birlikte sağlık kurumları en az 22 farklı konuda hizmetiçi eğitim düzenlemek zorundadır.
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE KAMU İÇ DENETİMİ
05.10.2009
AB Komisyon Raporlarında denetime dair sıklıkla tekrarlanan tespit şudur: ‘Türk denetim sistemindeki esas yetersizlik, sadece yönetimin istekleri yönünde ad hoc (belli bir olaya mahsus, spesifik) tepkiler vermek yerine, öncelikli ve risk taşıyan alanlarda sürekli ve sistematik bir denetim sürecini yürütmedeki başarısızlıktır.’
AB VE ADAY ÜLKELER ARASINDA SİVİL TOPLUM DİYALOĞU
05.10.2009
Türkiye ile ilgili olarak diyalog, her iki tarafta değerlere ve yaygın kültüre ilişkin olarak devletin ve halkın ifade ettiği algılanma şekilleri üzerinde bir tartışmayı teşvik edecektir. Bu hedeflere ulaşabilmek için diyalog, her iki taraf arasında karşılıklı ilişkileri arttırmak suretiyle, sivil toplumun aday ülkedeki siyasi, kültürel ve ekonomik gelişmelere daha fazla katılmasına imkan sağlayacakır. Böylece, aday ülkelerde canlı ve renkli bir sivil toplumun gelişimini destekleyecektir.
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE REKLAM YASAĞI
01.10.2009
Sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılma çalışmalarını sürdüğü bu dönemde sağlık kurum ve kuruluşlarının reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin standart ve müeyyide farklılıklarının ortadan kaldırılması ve haksız rekabetin önlenmesi gerekmektedir.
GÜN HASTANESİ (DAY SURGERY)
30.09.2009
Gün hastaneleri gerek işletme kolaylığı ve gerekse işletme maliyetleri nedeniyle daha fazla tercih edilir hale gelecektir.
SAĞLIK KURULUŞLARINDA BİLGİLENDİRME VE REKLAM
26.09.2009
Ülkemizde konuyu tüm yönleri ile ele alan bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Var olan mevzuat konunun daha çok tüketici hakları boyutuyla ilgili hükümler ihtiva etmektedir.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Ana Sayfa | www.suleymandemirel.com.tr | İletişim |
Aktif Ziyaretçi:17 Bugün Gelen: 233 Toplam Ziyaretçi: 648648
Tasarım ve Uygulama: Bey Bilgisayar